Vítá Vás BERA®

Inovativní zelené řešení pro vaši zahradu

Společnost BERA B.V. byla založena v Holandsku v roce 2009 s cílem vyvíjet, vyrábět a dodávat „zelené“ výrobky a systémové řešení pro zahrady, parky, urbanistické a krajinné projekty. Naší snahou je tvořit a realizovat projekty, pro které je základním znakem udržitelnost. A to z pohledu výroby a následného
použití. V příběhu prvních pěti let od svého založení se společnost BERA B.V. stala špičkou v oblasti řešení štěrkové stabilizace. Za jeden z nosných výrobků – BERA Gravel Fix® Pro získala stříbrný Certifikát Cradle to Cradle. Miliony čtverečních metrů Gravel Fix Pro instalované v rozličných klimatických podmínkách
na všech kontinentech, pomáhají k navrácení cenné dešťové vody zpět do půdy a pozitivně tak působí na ekologii celé planety.

O NÁS

Moderní terénní úpravy

Zahrady a parky byly odedávna vytvářeny tak, aby vytvářely prostor na procházku a relaxaci. V 21. století však zelené plochy plní i důležitou funkci ochrany životního prostředí, zejména v městských oblastech. To vyžaduje nejen inovativní výrobky, které např. pomáhají s vodním hospodářstvím, ale samotné tyto stavební materiály musí být spíše vyrobeny ekologicky a musí být recyklovatelné.

Ekologická udržitelnost a sociální odpovědnost

BERA přikládá velký význam skutečnosti, že při výrobě našich výrobků se používají obnovitelné zdroje energie a recyklované nebo recyklovatelné suroviny. Jsme velmi hrdí na to, že jsme v této souvislosti již vyhráli ceny a že naše štěrková rohož BERA Gravel Fix® Pro v bílé barvě je jediný systém stabilizace štěrku na světě, který dokáže svou speciální ekologickou kompatibilitu prokázat certifikátem „Cradle-to-Cradle Silver „.

naše cíle

• Inovativní výrobky pro zahradnictví a terénní úpravy

• Řešení pro vodní hospodářství, stabilizaci povrchu, design zeleného prostoru

• Používání recyklovaných a recyklovatelných surovin

• Využívání obnovitelných zdrojů energie

• Sociální odpovědnost

Štěrkový stabilizační systém

Štěrkový stabilizační systém

Štěrkový stabilizační systém

Štěrkový stabilizační systém

Systém stabilizace dlažby

Sub-Base & Erosion Control

Bezpečnostní systém hřišť a sportovišť

Bezpečnostní systém hřišť a sportovišť

Parkovací terč

Systém obrubníků

Systém obrubníků

Systém obrubníků

Systém obrubníků

Systém obrubníků

Systém stabilizace trávy

Systém stabilizace trávy

Systém stabilizace trávy

Systém stabilizace půdy a výběhů

Systém hospodaření s dešťovou vodou

Urbanscape terénní řešení

Urbanscape terénní řešení

Terasový systém

Terasový systém