Udržitelné výrobky, 100% z recyklovaného plastového obalového materiálu

Všichni jsme si vědomi rostoucí globální problematiky plastového odpadu. Vaše každodenní nákupy obsahují (příliš) mnoho plastových obalů, fólií, plastových lahví a tak dále. Místo toho, abychom tyto výrobky likvidovali jejich spálením, mohli bychom je dobře využít. V recyklačním byznysu se však setkáváme s obtížemi při získávání bezpečných a čistých recyklovaných materiálů vhodných pro naše technické požadavky. Z těchto důvodů pořizujeme vysoce kvalitní, čistý a bezpečný recyklovaný materiál.

Zaměřujeme se na 2 vlastnosti: ekonomiku a ekologii.

Ekonomika, protože materiál nepotřebuje žádnou údržbu, je plně odolný vůči jakýmkoliv povětrnostním podmínkám a snadno se aplikuje stejně jako dřevo. Trvanlivost je také zaručena!

Ekologie, protože tyto udržitelné výrobky lze opět 100% recyklovat, tedy plně cirkulární proces.

Výzvou při recyklaci je třídění odpadů. V Evropě je to ve srovnání s některými jinými regiony velmi pokročilé. Proto se provádí předvýběr plastů, před dalším tříděním, praním, řezáním a sušením. Poté je z plastových vloček vyroben vhodný regranulát pro stroje na výrobu výrobků pro zahrady, terénní úpravy a městské prostory s přírodním vzhledem. Výrobky jsou také velmi oblíbené pro při tvorby okrajů zahradních jezírek a zahradních projektů, kde je třeba oddělit, ohraničit prostor. Výrobky jsou vysoce kvalitní a flexibilní tam, kde je to požadováno. Specifikace


Specifikace materiálu, originál!

Jako obvykle se kopírují úspěšné výrobky, ale většinou se nikdy nevyrovnají v kvalitě a dlouhé životnosti originálu. BERA je synonymem pro inovace a vysokou úroveň v udržitelnosti a kvalitě. S nabídkou těchto obrubníků vzniká další kategorie portfolia produktů BERA. Při výrobě správného regranulátu je nezbytné správně nastavit „recepturu“ zajišťující pevnost, a přitom flexibilitu v případě potřeby. Komplikovaný proces podstupujeme pro vytvoření těchto specifických vlastností při zajištění vysokých nároků s ohledem na bezpečnost pro lidi, zvířata a životního prostředí. Při výběru Vašeho materiálů prosím zvažte všechny aspekty.

ECO EDGE – originál!

ECO EDGE je vhodný produkt k lemování zahradních jezírek a terénních úprav bez jakéhokoliv rizika hniloby. Jednoduchá instalace. Není třeba speciálních nástrojů na úpravu a fixaci. Snadné tvarování a úprava délky.

Udržitelná výroba ze 100% vyčištěného recyklovaného plastu a je 100% recyklovatelný. Perfektní a vhodná alternativa k ostatním obrubníkům z kovu, plastů nebo dřeva.

ECO EDGE je k dispozici v rovné variantě pro rovné aplikace oddělení, vymezení ploch, jako je tráva, okraje záhonu nebo cestičky. Stejná konstrukce, ale více flexibilní, se dodává v rolích pro organicky tvarované zahrady a krajiny nebo jezírka. Vše je připraveno k instalaci pomocí kolíků pro stabilní aretaci obrubníku.

Přírodní vzhled, trochu „drsný povrch“ a barvy „šedá a černá“ dokonale ladí s barevnými schématy většiny zahrad, parků nebo městských prostor.

ECO EDGE používají profesionálové v celé Evropě již mnoho let, a to i v městských prostorách pro parky, rezorty a rekreační oblasti. Materiál je velmi tuhý a bezpečný bez ostrých hran a rohů.

KE STAŽENÍ

Vyberte si jazyk katalogu ke stažení.

NL
EN
FR
DE
SK
CZ
ES

GALERIE

ECO EDGE – výhody originálu!

       • Bez hniloby, odolné vůči mikrobiologickým podmínkám
       • Odolné vůči všem povětrnostním podmínkám
       • Odolný kyselinám a solím
       • Bez údržby
       • Snadná aplikace, stejně jako dřevo
       • Absolutně udržitelný, 100% cirkulární výrobek

NÁVOD NA INSTALACI

installation

Výrobky ECO EDGE, ať už rovné nebo zakřivené, se snadno instalují. Po částečném zasunutí okraje obrubníku do prohlubně po požadovaném tvarování je zajištěna základní stabilita tvaru. Pro zvýšení stability a podpory tam, kde je to potřeba, přidejte aretační kolíky.

1. Připravte prohlubeň alespoň na 2/3 výšky okraje obrubníku a v požadovaného tvaru

2. Vyrovnejte okraj obrubníku v souladu s požadovaným vzhledem

3. Přidejte čep na zadní straně okraje v každé 50cm vzdálenosti, zasuňte čep do zeminy o 3 cm níže než je horní část okraje obrubníku

4. Použijte vhodné šrouby k aretaci kolíku a obrubníku. Zavřete příkop a zhutněte zeminu proti okraji obrubníku

APLIKACE

KDE KOUPIT?

NALÉZT PRODEJCE